Kamer boeken

Tafel reserveren

Huisregels

Aanwijzingen personeel: Alle aanwijzingen van medewerkers van Hotel Valies die betrekking hebben op de huisregels dienen ten alle tijden opgevolgd te worden.

Alcohol en (soft)drugs: Alcohol misbruik en handel in en gebruik van (soft)drugs zijn verboden. Hotel Valies hanteert hierbij een zero tolerance beleid.

Brand: Blijf in het geval van brand kalm. Meld dit direct bij de receptie en/of sla direct de dichtstbijzijnde handbrandmelder in. Maak in geval van brand nooit gebruik van de liften.

Camera’s: Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich in ons Hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.

Geluidsoverlast: Gelieve geen lawaai te maken tussen 23:00 en 07:00. Hotel Valies hanteert hierbij een zero tolerance beleid.

Gevonden voorwerpen: Gevonden voorwerpen dient u ten alle tijden in te leveren bij de receptie.

Geweld: Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt absoluut niet getolereerd.

Huisdieren: Enkel honden zijn toegestaan. We vragen hiervoor een schoonmaakbijdrage van € 17,50 per hond, per kamer. Honden zijn niet toegestaan in het restaurant, u kunt gebruik maken van het ontbijt in de lounge. Het is niet toegestaan huisdieren zonder toezicht alleen op de kamer te laten.

Kamerbezetting: Het is niet toegestaan om met meer personen dan aangegeven aanwezig te zijn in de hotelkamer. Tevens moet er ten alle tijden een volwassene aanwezig zijn in de kamer (dus een persoon van 18 jaar of ouder).

Naleving huisregels: De medewerkers van Hotel Valies zijn ten alle tijden bevoegd u het hotel te laten verlaten bij het niet naleven van de huisregels.

Noodalarm: Indien u het noodnummer hoort, volgt u de instructies die beschreven staan op het vluchtplan in uw kamer. In geval van een vals noodalarm, opzettelijk veroorzaakt door een hotelgast, zal de eventuele gevolgschade verhaald worden op de desbetreffende persoon.

Nooduitgangen: Het is verboden om nooduitgangen te gebruiken als reguliere in- en uitgang. Nooduitgangen worden enkel in geval van nood gebruikt.

Roken: Alle kamers en openbare ruimten in het gehele hotel zijn rookvrij. Er mag daarom niet gerookt worden op de kamers, ook uit het raam roken is niet toegestaan. Het overtreden van dit rookverbod wordt gesanctioneerd met een boete van minimaal €250.

Vernielingen: Het toebrengen van schade en ontvreemden van de kamer en/of hotel inventaris zal in rekening worden gebracht bij de veroorzaker en hoofdelijk aansprakelijke persoon.

Hotel Valies stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele diefstal of verlies van uw persoonlijke eigendommen.

Voor alle overige voorwaarden verwijzen we naar de Uniforme Voorwaarden Horeca (zie link hieronder), welke van toepassing zijn op al onze reserveringen.


Bekijk onze UVH voorwaarden hier.