Kamer boeken

Tafel reserveren

RESTAURANT

Roermond, 19 januari 2022

 

Grand Hotel Valies en Aziatisch specialiteitenrestaurant Room 188, beide gevestigd op Roersingel 188 in Roermond, hebben na drie jaar te hebben samengewerkt, in goed overleg besloten de samenwerking te beëindigen.

Zowel de gevolgen van de coronasluitingen alsook de krapte op de arbeidsmarkt hebben ervoor gezorgd, dat het voor het restaurant moeilijk bleek om de noodzakelijke organisatie en prestaties constant op het niveau te houden, dat vereist is voor een ambiance als bij Grand Hotel Valies.

Dit betekent dat Grand Hotel Valies vanaf heden tijdelijk niet beschikt over een restaurant.

Het restaurant bij Grand Hotel Valies blijft tot nader order gesloten totdat er een nieuwe exploitant is gevonden, die de kwaliteit, die wij nastreven, kan waarborgen.

Op de websites van Grand Hotel Valies en Hotel Dux berichten wij, als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

 

Grand Hotel Valies.